ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ


ΕΞΟΜΟΙΩΤΗΣ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Ο εξομοιωτής πληκτρολογίου ειναι μια κατασκευή όπου κάθε μία από τις 16 ψηφιακές εισόδους του μπορεί να προγραμματιστεί μέσω θύρας USB και κατάλληλου λογισμικού, ώστε όταν ενεργοποιείται να στέλνεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω PS2 σύνδεσης η εντολή που θα έστελνε και ένα πληκτρολόγιο. Επιπλέον έχει είσοδο ήχου line-in και έξοδο ηχείου. Υποστηρίζεται ακόμη σύνδεση με την παράλληλη θύρα του υπολογιστή.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, δεν πρέπει να απορρίψετε αυτό το προϊόν στα συνηθισμένα οικιακά απόβλητα, αλλά να το παραδώσετε σε ένα σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών. Το σύμβολο επάνω στο προϊόν, στον οδηγό χρήσης ή/και στο κουτί υποδεικνύει τα παραπάνω.

Μερικά από τα υλικά του προϊόντος μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν εάν τα παραδώσετε σε ένα σημείο ανακύκλωσης. Με την επαναχρησιμοποίηση μερικών εξαρτημάτων ή πρώτων υλών από τα χρησιμοποιημένα προϊόντα συνεισφέρετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σε περίπτωση που χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες για τα σημεία συλλογής στην περιοχή σας.