ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ SCT-001


ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ SCT-001

autoklima1Ο SCT-001 είναι ένας σύγχρονος αυτόματος κλιμακοστασίου που συνδυάζει όλα τα προτερήματα που απορρέουν από τη χρήση της τελευταίας τεχνολογίας.
Επειδή αντί για relay χρησιμοποιεί triac, μπορεί να ανάβει και να σβήνει σταδιακά τις λάμπες (πυρακτώσεως) με αποτέλεσμα την παράταση του χρόνου ζωής τους. Επιπλέον, μπορεί να λειτουργήσει και με λαμπτήρες οικονομίας επιλέγοντας το ανάλογο πρόγραμμα. Η επιλογή του προγράμματος γίνεται ως εξής:
Πιέζουμε το διακόπτη που βρίσκεται στην πρόσοψη και στη συνέχεια τροφοδοτούμε τον αυτόματο. Αφήνουμε το διακόπτη μετά από 3 δευτερόλεπτα και η εναλλαγή μεταξύ των προγραμμάτων Dimming και απλό ON/OFF έχει πραγματοποιηθεί.
Ένα ακόμα μεγάλο προτέρημα είναι η ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας, η οποία πραγματοποιείται πολύ εύκολα. Ενώ ο αυτόματος είναι σε λειτουργία και οι λάμπες είναι σβησμένες, πιέζουμε το διακόπτη που βρίσκεται στην πρόσοψη. Ανάλογα με το ποιο πρόγραμμα έχουμε επιλέξει, Dimming ή απλό ON/OFF, οι λαμπτήρες ανάβουν μέχρι το 50% ή 100% της φωτεινότητάς τους αντίστοιχα και ο χρόνος λειτουργίας αρχίζει να μετράει μέχρι τη στιγμή που θα πιέσουμε κάποιον από τους διακόπτες ενεργοποίησης φώτων που βρίσκονται στην εγκατάσταση. Στη συνέχεια, οι λαμπτήρες ανάβουν μέχρι το 100% της φωτεινότητάς τους ή σβήνουν (ανάλογα με το ποιο πρόγραμμα έχουμε επιλέξει). Ο αυτόματος έχει ρυθμιστεί με τον καινούργιο χρόνο και είναι έτοιμος για λειτουργία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • 2 προγράμματα λειτουργίας (Dimming ή απλό ON/OFF)
 • Αθόρυβη λειτουργία
 • Προστασία λαμπτήρων με σταδιακό άναμμα-σβήσιμο (πρόγραμμα Dimming)
 • Σταδιακό σβήσιμο λαμπτήρων δίνοντας στο χρήστη τη δυνατότητα επανεργοποίησης τους (πρόγραμμα Dimming)
 • Ακριβής ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης έως 25 λεπτά με μπουτόν
 • Πρόγραμμα συνεχούς λειτουργίας για 1 ώρα
 • Απενεργοποίηση λαμπτήρων οποιαδήποτε στιγμή
 • Συνδεσμολογία τριών ή τεσσάρων αγωγών χωρίς καμιά πρόσθετη ενέργεια από τον εγκαταστάτη
 • Ενδεικτικό led κατάστασης
 • CE

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

 • Όταν οι λαμπτήρες είναι σβησμένοι και πιέσουμε κάποιο διακόπτη ενεργοποίησής τους παρατεταμένα για 4 δευτερόλεπτα, τότε ο αυτόματος μπαίνει σε κατάσταση συνεχούς λειτουργίας των λαμπτήρων για 1 ώρα.
 • Όταν οι λαμπτήρες είναι αναμμένοι και πιέσουμε κάποιο διακόπτη ενεργοποίησης τους παρατεταμένα για 4 δευτερόλεπτα, τότε αυτοί σβήνουν.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 • Τάση λειτουργίας: 220V AC 50 / 60Hz
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 → +60οC
 • Ρυθμιζόμενος χρόνος: 0 → 25 min
 • Μέγιστο φορτίο (Ωμικό): 900W -AC1
 • Led ενδεικτικό κατάστασης
 • Μπουτόν για ρύθμιση χρόνου

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, δεν πρέπει να απορρίψετε αυτό το προϊόν στα συνηθισμένα οικιακά απόβλητα, αλλά να το παραδώσετε σε ένα σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών. Το σύμβολο επάνω στο προϊόν, στον οδηγό χρήσης ή/και στο κουτί υποδεικνύει τα παραπάνω.

Μερικά από τα υλικά του προϊόντος μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν εάν τα παραδώσετε σε ένα σημείο ανακύκλωσης. Με την επαναχρησιμοποίηση μερικών εξαρτημάτων ή πρώτων υλών από τα χρησιμοποιημένα προϊόντα συνεισφέρετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σε περίπτωση που χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες για τα σημεία συλλογής στην περιοχή σας.