ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΡΟΛΟΙ


ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΡΟΛΟΪ

Πρόκειται για ένα ρολόι 6 ψηφίων το οποίο συνδέεται μέσω δικτύου Ethernet και παίρνει την ώρα του υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα διαχείρησης. Το πλήθος των ρολογιών που μπορούν να συνδεθούν στο πρόγραμμα περιορίζεται μόνο από το δίκτυο. Χρησιμοποιείται σε χώρους οι οποίοι είναι απαραίτητο να έχουν την ίδια ώρα π.χ. τηλεοπτικοί σταθμοί, γραμμές παραγωγής εργοστασίων, κτλ.