ΕΡΜΗΣ v.9.01
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ GSM/SMS


ΕΡΜΗΣ v.9.01 ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ GSM/SMS

Η συσκευή Ερμής είναι ένας τηλεχειρισμός 5 εξόδων με δυνατότητα να κάνει monitoring και να στέλνει σήματα alarm από 4 εισόδους. Η εμβέλειά του είναι απεριόριστη και ο μόνος περιορισμός στη λειτουργία του, μιας και χρησιμοποιεί GSM modem, είναι στο σημείο που θα τοποθετηθεί να υπάρχει σήμα κινητής τηλεφωνίας.

ΕΞΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΙ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Οι έξοδοι που παρέχονται είναι οι παρακάτω:

1. Μια έξοδος relay (η νούμερο 1) με επαφές NC και NO.
2. Τρεις έξοδοι τρανζίστορ οι (2,3 και 4) για διέγερση εξωτερικών relay (παρέχει γείωση).
3. Μια έξοδο relay η οποία έχει δύο επαφές NO.

Οι είσοδοι που παρέχονται είναι οι παρακάτω:

1. Τρεις είσοδοι οι οποίες ενεργοποιούνται με γείωση.
2. Μια είσοδο με ελεύθερα άκρα για ενεργοποίηση με 12V ή με γείωση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τάση τροφοδοσίας 12 Vdc
Έξοδος 1. Relay 0,1A 120Vac / 1A 24Vdc
Έξοδοι 2,3,4 Τρανζίστορ. 40 mA sink
Είσοδοι 1,2,3 Οptocupler ενεργές με γείωση
Είσοδος 4 Οptocupler με δύο ελεύθερα άκρα για οδήγηση με γείωση ή 12Vdc.
Είσοδος 4 Οptocupler με δύο ελεύθερα άκρα για οδήγηση με γείωση ή 12Vdc.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SIM

Από την στιγμή που υπάρχει GSM modem απαραίτητο να εγκατασταθεί στη συσκευή μια κάρτα SIM. Καλό είναι η κάρτα που θα τοποθετηθεί να είναι με σύνδεση ώστε να μην χρειάζεται ανανέωση, και να μην υπάρχει ο κίνδυνος μη λειτουργίας του τηλεχειρισμού την στιγμή που πραγματικά τον χρειαζόμαστε επειδή δεν θα έχει μονάδες η κάρτα μας. Είναι απαραίτητο προτού τοποθετήσουμε την κάρτα στην συσκευή να απενεργοποιήσουμε το pin, της εισάγοντάς την σε ένα κινητό τηλέφωνο. Στη συνέχεια ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα:

1. Ξεβιδώνουμε τις δύο βίδες όπως φαίνεται στην εικόνα 1.

Εικόνα 1

egkatastashsim1

2. Σέρνουμε την πλακέτα προς τα έξω όπως φαίνεται στην εικόνα 2.

Εικόνα 2

egkatastashsim2

3. Τοποθετούμε την κάρτα SIM όπως φαίνεται στην εικόνα 3

Εικόνα 3

egkatastashsim3

Εκτός από την κάρτα πρέπει σε αυτό το σημείο να συνδέσουμε και την κεραία.

4. Τοποθετούμε πάλι την πλακέτα στην θέση της και βιδώνουμε τις βίδες.

SOFTWARE

Οι ρυθμίσεις της συσκευής γίνονται μέσω ηλεκτρονικoύ υπολογιστή και κατάλληλο software που τη συνοδεύει. Η σύνδεση με τον υπολογιστή γίνετε με USB θύρα. Ο τηλεχειρισμός έχει βύσμα mini usb για αυτό τον λόγο. Αφού συνδέσουμε την συσκευή με τον υπολογιστή θα πρέπει να κάνουμε εγκατάσταση τους drivers οι οποίοι βρίσκονται στον φάκελο drivers στο cd που συνοδεύει τον τηλεχειρισμό. Αφού γίνει η εγκατάσταση των οδηγών, κάνουμε αντιγραφή από το cd σε έναν σκληρό δίσκο το πρόγραμμα (ilektro_data2usb) και το τρέχουμε.

Στην εικόνα 4 με την ταμπέλα "Τηλέφωνα SMS" μπορούμε να τοποθετήσουμε τα τηλέφωνα για κάθε μια είσοδο στα οποία θα στέλνει μήνυμα η συσκευή. Τα τηλέφωνα είναι 10 για κάθε μια από τις τέσσερις εισόδους με μορφή "003069XXXXXXXX". Η είσοδος 5 δεν είναι ενεργή στην συγκεκριμένη εφαρμογή. Όταν ενεργοποιηθεί μια είσοδος τότε θα στείλει μήνυμα στα τηλέφωνα που έχουμε ορίσει. Μια είσοδος είναι ενεργοποιημένη όταν έχει γείωση και απενεργοποιημένη όταν υπάρχει απουσία οποιουδήποτε σήματος. Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι το μέγιστο πλήθος μηνυμάτων που μπορεί να διαχειριστεί ταυτόχρονα η συσκευή είναι τριάντα (30).

ΕΙΚΟΝΑ 4

softwarescreen4

Στην εικόνα 5 με την ταμπέλα "τηλέφωνα τηλεχειρισμού με αναπάντητη" μπορούμε να τοποθετήσουμε τα 10 τηλέφωνα τα οποία μπορούν να τηλεχειρίζονται με αναπάντητη κλήση κάθε μια από τις 5 εξόδους. Ο τηλεχειρισμός με αναπάντητη και η επιβεβαίωση της εντολής που δώσαμε πραγματοποιείται ως εξής. Όταν ένα από τα ενεργά τηλέφωνα κάνει κλήση στη συσκευή και αν η συγκεκριμένη έξοδος είναι pulse τότε αυτή θα ενεργοποιηθεί για 5 sec και θα επιστρέψει σε κατάσταση ηρεμίας, ενώ ο χρήστης δεν θα προλάβει να ακούσει κανέναν ή το πολύ έναν κουδουνισμό ανάλογα με το δίκτυο. Αν η έξοδος που γίνεται ο χειρισμός είναι ρυθμισμένη toogle τότε θα αναστραφεί η κατάστασή της. Αν οι κουδουνισμοί που ακούσει ο χρήστης είναι έως τέσσερις αυτό σημαίνει ότι η έξοδος έγινε ON ενώ αν οι κουδουνισμοί είναι από 5 και πάνω σημαίνει ότι η έξοδος έγινε OFF.

Το πλεονέκτημα με αυτό τον τρόπο τηλεχειρισμού είναι ότι είναι τελείως ανέξοδος. Πρέπει όμως να τονιστεί η δυσκολία στο να αντιληφθεί ο χρήστης την κατάσταση των εξόδων, αφού θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για να μετράει κουδουνισμούς και δεν θα μπορεί να έχει και αναφορά. Ακόμα, το πλήθος των κουδουνισμών εξαρτάται και από την ποιότητα του δικτύου και για αυτό απαιτείτε μεγάλη εμπειρία από πλευράς του χρήστη. Για τους παραπάνω λόγους δεν προτείνεται αυτός ο τρόπος τηλεχειρισμού.

ΕΙΚΟΝΑ 5

softwarescreen5

Στην εικόνα 6 με την ταμπέλα "τηλέφωνα τηλεχειρισμού με SMS" μπορούμε να τοποθετήσουμε τα δέκα τηλέφωνα που μπορούν να τηλεχειρίζονται τις 5 εξόδους της συσκευής. Έτσι με την αποστολή ενός SMS μπορούμε να κάνουμε όσες εξόδους θέλουμε ON, OFF ή Pulse. Ακόμη μπορούμε να επιλέξουμε όπως θα δούμε στη συνέχεια να έχουμε ή όχι επιβεβαίωση με αποστολή εκ μέρους της συσκευής μηνύματος αναφοράς. Τα μηνύματα που αναγνωρίζει η συσκευή έχουν την παρακάτω μορφή.

? Ζητάει από τη συσκευή αναφορά εισόδων και εξόδων.
x.y Τηλεχειρισμός μιας εξόδου.
x.y,x.y Τηλεχειρισμός δύο εξόδων.
x.y,x.y,x.y Τηλεχειρισμός τριών εξόδων.
x.y,x.y,x.y,x.y Τηλεχειρισμός τεσσάρων εξόδων.
x.y,x.y,x.y,x.y,x.y Τηλεχειρισμός πέντε εξόδων.

Όπου x είναι ένας αριθμός από το ένα έως το πέντε και αντιστοιχεί στην έξοδο που θέλουμε και y είναι η ενέργεια που θέλουμε να γίνει.
Αν y=0 τότε ζητάμε από τη συσκευή να κάνει off την συγκεκριμένη έξοδο. Αν y=1 τότε ζητάμε από την συσκευή να κάνει on την συγκεκριμένη έξοδο. Αν y=2 τότε η έξοδο στην οποία που αναφερόμαστε θα γίνει on για περίπου 5 sec και θα επιστρέψει στη συνέχεια σε κατάσταση off.

ΕΙΚΟΝΑ 6

softwarescreen6

Στην εικόνα 7 με την ταμπέλα "Παράμετροι κλήσεων" μπορούμε να εισάγουμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

  1. Προσπάθειες κλήσεις σε περίπτωση αποτυχίας. Ένας αριθμός από το 1 έως το 10 για κάθε μια είσοδο που μας δηλώνει πόσες φορές θα προσπαθεί η συσκευή να στείλει μήνυμα σε περίπτωση αποτυχίας.
  2. Τύπος εξόδου. TOGGLE που σημαίνει ότι στον τηλεχειρισμό με αναπάντητη θα αναστραφεί η συγκεκριμένη έξοδος. PULSE που σημαίνει ότι στον τηλεχειρισμό με αναπάντητη θα δοθεί ένας παλμός περίπου 5 sec στη συγκεκριμένη έξοδο.
  3. Send back sms. Αν θα στέλνει μήνυμα αναφοράς στον τηλεχειρισμό με sms.
  4. Χρόνος περιοδικής κλήσης σε λεπτά. Αφορά τα τηλέφωνα της πέμπτης εισόδου και χρησιμοποιείτε αν θέλουμε να ελέγχουμε περιοδικά ότι η συσκευή λειτουργεί. Αν ο χρόνος είναι 0 τότε δεν γίνεται κλήση αν όχι τότε γίνετε περιοδική κλήση στα τηλέφωνα της πέμπτης εισόδου. Πρέπει να τονιστεί ότι για να δουλέψει σωστά η παραπάνω λειτουργία θα πρέπει στο τηλέφωνο του καλούντος να μην έχουν ενεργοποιηθεί διαφορετικά ring tones.

Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις δεν αφορούν την συγκεκριμένη εφαρμογή.

ΕΙΚΟΝΑ 7

softwarescreen7

Στην εικόνα 8 με την ταμπέλα "Παράμετροι σύνδεσης" βρίσκονται οι ρυθμίσεις που αφορούν τη σύνδεση της συσκευής με τον υπολογιστή και τον κωδικό εισαγωγής στο πρόγραμμα. Οι σωστές τιμές επικοινωνίας είναι: Ταχύτητα 115200 και Handshake none.

ΕΙΚΟΝΑ 8

softwarescreen8

Για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις πρέπει να πιέσουμε το κουμπί αποθήκευση. Για να δούμε τι ρυθμίσεις έχει η συσκευή πιέζουμε το κουμπί λήψη.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, δεν πρέπει να απορρίψετε αυτό το προϊόν στα συνηθισμένα οικιακά απόβλητα, αλλά να το παραδώσετε σε ένα σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών. Το σύμβολο επάνω στο προϊόν, στον οδηγό χρήσης ή/και στο κουτί υποδεικνύει τα παραπάνω.

Μερικά από τα υλικά του προϊόντος μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν εάν τα παραδώσετε σε ένα σημείο ανακύκλωσης. Με την επαναχρησιμοποίηση μερικών εξαρτημάτων ή πρώτων υλών από τα χρησιμοποιημένα προϊόντα συνεισφέρετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σε περίπτωση που χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες για τα σημεία συλλογής στην περιοχή σας.