ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ


ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ

Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση των σταδίων καταχώρησης και διαχείρισης των δεδομένων εργασίας, καθώς επίσης και την ανάλυση και εποπτεία των στοιχείων προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού. Αυτό επιτυγχάνεται με συνεργασία μεταξύ του λογισμικού και της συσκευής ανάγνωσης μαγνητικών καρτών.

Το "Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων με μαγνητικές κάρτες" έχει σταματήσει να κατασκευάζεται από την εταιρία μας και έχει αντικατασταθεί από το "Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων με κάρτες RF-ID". Παρ' όλα αυτά, συνεχίζεται η υποστήριξη σε ότι αφορά στην επισκευή και συντήρησή του.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Παρέχεται δυνατότητα δημιουργίας του ωραρίου λειτουργίας της επιχείρησης και σε αυτό εντάσσεται ο κάθε εργαζόμενος ανεξάρτητα. Επιπλέον, γίνεται η εισαγωγή των στοιχείων του εργαζομένου καθώς και ο προγραμματισμός της προσωπικής κάρτας στην απαραίτητη βάση δεδομένων. Η κάρτα αυτή μπορεί να είναι είτε προγραμματιζόμενη από την εταιρία μας, είτε οποιαδήποτε μαγνητική κάρτα κατέχει ήδη ο εργαζόμενος. Μπορούμε επίσης να δούμε και να εκτυπώσουμε στατιστικά για τον καθένα που αφορούν στον χρόνο εργασίας ή απουσίας του.
Σε περίπτωση που η συσκευή ανάγνωσης μαγνητικών καρτών δεν είναι συνδεδεμένη με τον υπολογιστή για οποιοδήποτε λόγο, υπάρχει δυνατότητα εγγραφής των κινήσεων στη μνήμη της. Όταν αποκατασταθεί η σύνδεση, τα στοιχεία αυτά μπορούν να μεταφερθούν στον υπολογιστή.
Η όλη σχεδίαση του λογισμικού είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής με αποτέλεσμα τη δυνατότητα σύνδεσής του με προγράμματα μισθοδοσίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

 • Διαχείριση γενικού ωρολογίου προγράμματος εργασίας.
 • Διαχείριση ωρολογίου προγράμματος ανά εργαζόμενο.
 • Διασύνδεση με συσκευή ανάγνωσης μαγνητικών καρτών.
 • Διαχείριση στοιχείων προσέλευσης προσωπικού.
 • Πλήθος εκτυπώσεων.
 • Ανοικτή αρχιτεκτονική για σύνδεση με μισθοδοσία.
 • On line παρακολούθηση των στοιχείων προσέλευσης του προσωπικού.
 • Δημιουργία χρηστών με ρυθμιζόμενο επίπεδο πρόσβασης.
 • Απεικόνιση καθυστερήσεων, απουσιών, αδειών και υπερωριών.
 • Εξ' ολοκλήρου ανάπτυξη στα ελληνικά.

ΣΥΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η συσκευή βρίσκεται τοποθετημένη σε μεταλλικό κουτί το οποίο εξασφαλίζει σε σχετικό βαθμό στεγανοποίηση στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Στο κουτί υπάρχει βύσμα RJ-45 για σειριακή επικοινωνία με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στο μπροστινό τμήμα του κουτιού βρίσκονται τέσσερα πλήκτρα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά το χειρισμό της συσκευής, καθώς επίσης και η υποδοχή ανάγνωσης των μαγνητικών καρτών. Για φιλικότερο interface υπάρχει μία φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων 2x20 με μηνύματα στα ελληνικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

 • Φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων 2x20 (μέγεθος χαρακτήρα 6x10mm)
 • Αναγνώστης μαγνητικών καρτών: ISO Track II
 • Ένδειξη ώρας – ημερομηνίας
 • 4 πλήκτρα λειτουργίας
 • 2 έξοδοι relay 10Α / 250V AC για Access Control
 • 2 led (κόκκινο και πράσινο), ενδεικτικά της κατάστασης λειτουργίας
 • Εσωτερική μνήμη RAM για λειτουργία OFF-LINE
 • Θύρα επικοινωνίας: RS-485
 • Τάση λειτουργίας: 230V AC / 50Hz
 • Διαστάσεις: 290(π) x 55(β) x 100(υ) mm
 • Βάρος: 1530 gr.
 • Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 - 55ο C / Στάθμη υγρασίας: 10 - 90%

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 • Απαιτήσεις λογισμικού: Η/Υ Pentium με Windows 98/98SE/2000/XP
 • Ολοκληρωμένο το σύστημα αποτελείται από:
  i. μία (1) συσκευή ανάγνωσης μαγνητικών καρτών
  ii. λογισμικό
  iii. καλώδιο FTP pin-to-pin
  iv. καλώδιο σειριακής
  v. RS-485 to RS-232 adaptor

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος, δεν πρέπει να απορρίψετε αυτό το προϊόν στα συνηθισμένα οικιακά απόβλητα, αλλά να το παραδώσετε σε ένα σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών. Το σύμβολο επάνω στο προϊόν, στον οδηγό χρήσης ή/και στο κουτί υποδεικνύει τα παραπάνω.

Μερικά από τα υλικά του προϊόντος μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν εάν τα παραδώσετε σε ένα σημείο ανακύκλωσης. Με την επαναχρησιμοποίηση μερικών εξαρτημάτων ή πρώτων υλών από τα χρησιμοποιημένα προϊόντα συνεισφέρετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σε περίπτωση που χρειαστείτε περισσότερες πληροφορίες για τα σημεία συλλογής στην περιοχή σας.